Quý khách có thể đặt thuê xe trực tiếp qua website này hoặc bằng các phương thức sau:  

- Ký hợp đồng qua fax - 04. 7336500

- Ký hợp đồng tại địa chỉ của khách hàng.

- Ký hợp đồng qua Email - sales@thuexe.com, thuexeonline@yahoo.comsales.baca@gmail.com

- Ký hợp đồng tại địa chỉ Công ty chúng tôi - 343 Đội Cấn, Hà Nội

- Xác nhận đặt xe qua điện thoại (áp dụng với các Công ty) - 0913534623-0988161626-3838321\

 CÔNG TY  BẮC Á
   Địa chỉ: 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
   Điện thoại: (04)38383211 - (04)37336500
   Hotline: (04)3 9907228
   Mobile: 0913534623 - 0988161626
   Hỗ trợ 1Ho tro 1 - Hỗ trợ 2Ho tro 2
   Hỗ trợ 3Ho tro 3 - Hỗ trợ 4Ho tro 4